Matka karmiąca a nadgodziny – czy kobieta karmiąca piersią może pracować w godzinach nadliczbowych?

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Zasadniczo pracownik nie może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych. Istnieje jednak grupa ludzi, którzy ustawowo nie mogą pracować po godzinach pracy. Sprawdź, jakie uprawnienia ma pracownica karmiąca piersią.

Matka karmiąca

Czy matka karmiąca może pracować w nadgodzinach?

Pracownica karmiąca może pracować w godzinach nadliczbowych. Musi jednak wyrazić na to pisemną zgodę tak jak w przypadku pozostałych rodziców dzieci do lat 4 (a po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy – lat 8). Brak zgody ze strony pracownika uniemożliwia pracę w nadgodzinach.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku pracy w porze nocnej czy podróży służbowych.

Matka karmiąca

Karmienie dziecka piersią – pozostałe przywileje pracownicze

Kodeks pracy przewiduje wiele przywilejów dla karmiącej dziecko piersią pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Są to m.in. dodatkowe przerwy na karmienie czy dostosowanie warunków pracy.

Prace wzbronione kobietom karmiącym

Pracownice karmiące piersią nie mogą wykonywać niektórych prac, m.in.:

  • związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym (w tym ręczny transport ciężarów),
  • narażających na hałas lub drgania,
  • narażających na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego,
  • narażających na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
  • grożących ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią zawiera pełny wykaz prac, które nie mogą być wykonywane przez kobiety karmiące piersią.

Zmiana warunków pracy a dodatek wyrównawczy

Pracownica zachowuje prawo do takiego samego wynagrodzenia. Jeśli zmiana warunków pracy, skrócenie czasu pracy czy przeniesienie jej na inne stanowisko wiąże się z niższym wynagrodzeniem, jako pracodawca musisz wypłacić jej dodatek wyrównawczy.

Jeśli pracownica karmiąca piersią nie jest w stanie wykonywać obowiązków ze względu na warunki pracy, musisz zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy i wypłacić normalne wynagrodzenie. Gdy będzie ona mogła wrócić do swoich obowiązków, powinna zostać przyjęta na warunkach pierwotnie określonych w umowie o pracę.

Przerwa na karmienie piersią

Czas pracy pracownicy karmiącej piersią obejmuje także dodatkowe przerwy. Ma ona prawo do:

  • jednej półgodzinnej przerwy, jeśli jej dzienny wymiar pracy wynosi od 4 do 6 godzin dziennie,
  • dwóch półgodzinnych przerw w przypadku pracy co najmniej 6 godzin dziennie,
  • dwóch 45-minutowych przerw w przypadku pracownic karmiących więcej niż jednego dziecko.

Skorzystanie z dwóch przerw na karmienie dziecka piersią łącznie jest możliwe po złożeniu wniosku do pracodawcy. Wówczas pracownica będzie mogła połączyć dwie półgodzinne przerwy na karmienie w jedną godzinną przerwę.

Przerwa na karmienie nie przysługuje, jeśli matka pracuje mniej niż 4 godziny dziennie.

Trzeba mieć na uwadze, że pracodawca może (choć nie musi) zażądać od pracownicy korzystającej z dodatkowych przerw zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

urlop wypoczynkowy a nadgodziny
Kompendium Wiedzy

Urlop wypoczynkowy a nadgodziny – co należy wiedzieć?

Urlop wypoczynkowy oraz praca w godzinach nadliczbowych to kluczowe aspekty zatrudnienia, które bezpośrednio wpływają na życie zawodowe każdego pracownika. W polskim prawie pracy regulacje dotyczące

Kobieta pracuje w godzinach nocnych.
Kompendium Wiedzy

Nadgodziny w porze nocnej w 2024 roku

W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych normy czasu pracy według obowiązującego pracownika systemu czasu pracy zostają przekroczone. Nadgodziny nie powinny być zaplanowane i mogą wstąpić jedynie w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!