Jak wyliczyć nadgodziny niepełnoetatowca?

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Czy jesteś niepełnoetatowym pracownikiem i masz trudności z wyliczeniem swoich nadgodzin? Nic dziwnego, wiele osób zetknęło się z tym problemem. Obliczanie nadgodzin dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy różni się nieco niż w przypadku pełnoetatowców. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak obliczyć nadgodziny niepełnoetatowca.

Kobiety pracujące w nadgodzinach.

Czym są godziny nadliczbowe?

Zgodnie z definicją Kodeksu pracy godziny nadliczbowe to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z wybranego systemu i rozkładu czasu pracy.

Standardowa norma czasu pracy obejmuje 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wszystko zależy jednak od konkretnego systemu pracy – np. w systemie równoważnym dobowy wymiar pracy może wynieść nawet 12 godzin i nie stanowić pracy w godzinach nadliczbowych.

Pracownik nie może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych. Powinna być ona wykonywana na polecenie pracodawcy.

Zgodnie z Kodeksem pracy liczba nadgodzin nie powinna przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym. Pracodawca może jednak ustalić inny limit godzin nadliczbowych w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. Wówczas może on wynieść nawet do 416 godzin rocznie.

Mężczyzna pracujący po godzinach pracy.

Godziny ponadwymiarowe – kiedy występują?

Godziny ponadwymiarowe są charakterystyczne dla osób pracujących na część etatu. Są to po prostu godziny wypracowane ponad wymiar wskazany w umowie o pracę.

Limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca

Strony stosunku pracy powinny wskazać w umowie o pracę limit godzin ponadwymiarowych, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia wynikającego z pracy w godzinach nadliczbowych. Może on zostać określony w przeliczeniu na dobę, tydzień, miesiąc czy okres rozliczeniowy. Pracodawca ma dowolność w tym zakresie.

Jeśli w umowie o pracę nie ma takiego zapisu, wówczas dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwało po przekroczeniu norm czasu pracy charakterystycznych dla pełnego etatu.

Przykład 1.

Pan Marek pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze 1/2 etatu. Jego czas pracy obejmuje pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00. Zgodnie z treścią jego umowy po przekroczeniu 6 godzin pracy w ciągu doby przysługuje mu dodatek za godziny nadliczbowe.

W poniedziałek Pan Marek przepracował całe 8 godzin w ciągu dnia. Zatem na pierwsze 6 godzin pracy otrzyma normalnego wynagrodzenie, a za 7 i 8 otrzyma, oprócz normalnego wynagrodzenia, także dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Przykład 2.

Pani Ania, podobnie jak Pan Marek, pracuje na pół etatu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00 w podstawowym systemie czasu pracy. Umowa nie zawiera jednak zapisu o dodatku za godziny przepracowane ponad wymiar czasu pracy pracownika.

W poniedziałek Pani Ania również przepracowała 8 godzin w ciągu dnia. W tej sytuacji nie otrzyma jednak dodatku do wynagrodzenia.

Osoba wręcza drugiej osobie plik pieniędzy.

Dodatek za nadgodziny niepełnoetatowca

Na wysokość dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny nie wpływa wymiar etatu. Oznacza to, że zarówno dla pracowników pełnoetatowych, jak i tych zatrudnionych na niepełny etat, wysokość dodatku wynosi tyle samo.

Dodatek za godziny nadliczbowe – kiedy wynosi 100%?

Za każdą godzinę pracy przepracowaną w nadgodzinach pracownik może uzyskać dodatek w wysokości 100% godzinowej stawki wynagrodzenia, jeśli praca przypadała:

  • w nocy,
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dodatek za godziny nadliczbowe – kiedy wynosi 50%?

Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż wyżej wymieniony przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia.

Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

Kompendium Wiedzy

Kiedy upływa termin wypłaty ekwiwalentu za nadgodziny?

W kontekście zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Przepisy prawne określają terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę, w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!