Szkolenie pracownika – jak powinno przebiegać?

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Obowiązkowe szkolenie odbywa się w Twoim dniu wolnym od pracy? Jako pracownik masz obowiązek wykonania polecenia służbowego wydanego przez pracodawcę. Dowiedz się, kiedy szkolenie jest obowiązkowe i czy należy Ci się wynagrodzenie za spędzenie dnia wolnego w zakładzie pracy.

Kobieta stoi przed pracownikami

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracownika

Wielu pracodawców coraz częściej stawia na rozwój kompetencji pracowników. Rezultatem tego jest organizowanie szkoleń, które niekiedy mogą odbywać się w czasie wolnym. Zapisy Kodeksu pracy jasno określają, że w przypadku polecenia pracownikowi wzięcia udziału w szkoleniu, ten powinien się na nie udać. Jest to związane z obowiązkiem wykonywania poleceń przełożonego.

Jak rozliczyć szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe pracownika?

Warto pamiętać, że Kodeks pracy nie określa jasno zasad dotyczących rozliczania pracownika z godzin spędzonych na obowiązkowym szkoleniu. Uregulowane zostały tylko informacje dotyczące szkolenia BHP – powinno się ono odbywać w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy.

 

Jeśli uczestnictwo pracownika jest obowiązkowe, a szkolenie ma na celu podniesienie jego kwalifikacji zawodowych – pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie pracownikowi. Szczególnie ważne jest uregulowanie formalności, jeśli szkolenie odbywa się w dniu wolnym od pracy.

Mężczyzna prowadzi szkolenie dla kilku pracowników

Szkolenie z inicjatywy pracownika

Niekiedy pracownik wyraża chęć uczestniczenia w szkoleniu organizowanym na terenie zakładu pracy. Jeśli pracodawca uzna, że udział w szkoleniu nie jest obowiązkowy – pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za ten dzień. Tego dnia pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy.

Szkolenie pracownika z jego inicjatywy – czy należy się wynagrodzenie?

Nie można jednak zapominać o tym, że w wielu przypadkach można się dogadać z drugą stroną. Jeśli pracownikowi zależy na wzięciu udziału w danym szkoleniu, jednak w tym dniu ma zaplanowaną zmianę – może złożyć wniosek np. o urlop bezpłatny lub wypoczynkowy. Nawet jeśli szkolenia służą podniesieniu kwalifikacji wymaganych do wykonywania pracy – jeśli pracodawca nie stwierdzi, że jest ono obowiązkowe, uczestnictwo pracownika nie jest wymagane.

Urlop szkoleniowy – co to jest i kiedy wykorzystać?

W Kodeksie pracy uregulowano kwestie związane z wykorzystywaniem dni wolnych do rozwijania kwalifikacji zawodowych. Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi od 6 do 21 dni. Ważnym czynnikiem wpływającym na to, czy pracownik będzie mógł skorzystać z wyżej wymienionego urlopu, jest zgoda pracodawcy.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która uzyskała zgodę pracodawcy na rozwijanie kwalifikacji zawodowych lub zostało jej to polecone, ma do wykorzystania odpowiednio:

  • 6 dni, jeśli przystępuje do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni, jeśli przystępuje do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni, jeśli przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni, jeśli jest na ostatnim roku studiów i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego.

Aby wykorzystać urlop szkoleniowy, powinieneś/powinnaś złożyć wniosek do pracodawcy. Zawrzyj w nim informacje o tym, w jakie dni chcesz go wykorzystać, oraz z jakim zdarzeniem jest powiązany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

Kompendium Wiedzy

Kiedy upływa termin wypłaty ekwiwalentu za nadgodziny?

W kontekście zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Przepisy prawne określają terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę, w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!