Porzucenie pracy – wszystko, co musisz wiedzieć

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Porzucenie pracy jest znanym terminem oznaczającym zaniechanie obowiązków pracowniczych. W wielu sytuacjach pracownicy decydują się na to, jeśli nie mają innego wyjścia, np. kiedy pracownik przez pracę zaniedbuje swoje podstawowe obowiązki. Dowiedz się, czym jest porzucenie pracy i co zrobić w takiej sytuacji.

Kobieta wychodzi z biura przez przezroczyste drzwi.

Czym jest porzucenie pracy?

Niekiedy okazuje się, że chcesz zmienić pracę, jednak okres wypowiedzenia trwa nawet 3 miesiące. Inne przedsiębiorstwo oferuje Ci posadę od zaraz. Niegdyś istniał tryb prawny opisujący porzucenie pracy, na skutek którego umowa o pracę wygasała. Działo się, to kiedy pracownik zaprzestał wykonywania pracy i przychodzenia do siedziby firmy. Było to traktowane jako dyscyplinarne rozwiązanie umowy przez pracodawcę.

Obecnie porzucenie pracy zaczyna się od zaprzestania przychodzenia do pracy. Pracodawca może dzwonić lub wysyłać wiadomości do pracownika w celu nawiązania kontaktu, jednak jego próby są bezskuteczne. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika oznacza zaniedbanie podstawowych obowiązków pracowniczych. Ludzie decydują się na taki krok, jeśli próba wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron spotyka się z dezaprobatą ze strony pracodawcy. Nie można jednak zapominać, że umowa z okresem wypowiedzenia chroni zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Tego pierwszego przed utratą pracy i środków do życia z dnia na dzień, a drugiego przed stratą osoby do wykonywania określonych obowiązków.

Konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika

Najczęściej spotykaną konsekwencją porzucenia pracy jest zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym. W takiej sytuacji pracodawca rozwiązuje umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jest ono usprawiedliwione, ponieważ pracownik porzucający pracę zaniedbuje swoje obowiązki pracownicze. 

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę potwierdzającym m.in. niewykorzystany urlop, zajmowane stanowisko i uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego. W świadectwie pracy znajduje się również informacja o okolicznościach rozwiązania umowy. Inną konsekwencją porzucenia pracy jest utrata wynagrodzenia za nieprzepracowane dni. Jest to dość oczywiste następstwo po nieusprawiedliwionej absencji.

Konsekwencje porzucenia pracy mogą przez długi czas ciągnąć się za pracownikiem. Nawet po kilku latach potencjalni pracodawcy mogą nieprzychylnie patrzeć na tę pozycję na świadectwie pracy. Nie jest to jednak jedyna poważna konsekwencja, ponieważ szukając pracy na innym stanowisku w tej samej branży, można się spotkać z odrzuceniem z powodu porzucenia pracy u poprzedniego pracodawcy. W wielu przypadkach takie zachowanie uniemożliwia dalsze zatrudnianie.

To, co może zrobić pracodawca to żądanie odszkodowania za zaniedbanie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Zgodnie z Kodeksem pracy sprawa może zostać zgłoszona do sądu pracy. Pracodawca może posądzić pracownika o poważne straty związane z zaniedbaniem jego obowiązków. Jeśli sprawa zostanie poprowadzona drogą sądową, prawomocnym wyrokiem sądu pracownik może zostać obarczony zapłatą odszkodowania.

Kiedy można wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia?

Są dwie sytuacje, w których możesz wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia. Pierwsza dotyczy zdrowia pracownika, który dostanie oświadczenie od lekarza stwierdzające, iż praca na zajmowanym stanowisku ma krzywdzący wpływ na jego zdrowie. Jeśli pracodawca w określonym terminie nie przeniesie pracownika do pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia, może dojść do wypowiedzenia umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia.

W innej sytuacji można rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, jeśli doszło do ciężkiego naruszenia praw pracownika przez pracodawcę. Sprawa jednak jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Do rozwiązania stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia może dojść tylko jeśli zostanie rozstrzygnięte, że rzeczywiście doszło do naruszenia praw pracownika. Jeśli zostanie to potwierdzone, możesz złożyć wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji możesz nawet żądać odszkodowania na podstawie art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy. Jego wysokość wynosi równowartość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeśli umowa o pracę była zawarta na czas określony, odszkodowanie będzie równowartością wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, jednak nie dłużej niż na okres wypowiedzenia.

Dwóch mężczyzn w garniturach wychodzi z pracy.

Ciężkie naruszenie praw pracowniczych przez pracodawcę

Aby naruszenie mogło zostać nazwane ciężkim, musi spełniać chociaż jeden z dwóch warunków. Jeśli pracodawca umyślnie naruszył prawa pracownicze lub były one spowodowane jego rażącym niedbalstwem

Jak wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym?

Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym nie zawsze jest łatwe. Często pracodawcy nie wyrażają na to zgody ze względu na braki kadrowe. Warto jednak próbować uzasadnić swoją decyzję i nie decydować się na porzucenie pracy. Skutki porzucenia pracy mogą być dla Ciebie wyjątkowo krzywdzące, dlatego nie warto ryzykować utraty potencjalnego zatrudnienia.

Chcesz wypowiedzieć umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym? Tutaj znajdziesz wzór.

Do rozwiązania umowy o pracę może dojść na kilka różnych sposobów. Znając poważne konsekwencje, którymi skutkuje porzucenie pracy, można stwierdzić, że nie jest ono najlepszym rozwiązaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

urlop wypoczynkowy a nadgodziny
Kompendium Wiedzy

Urlop wypoczynkowy a nadgodziny – co należy wiedzieć?

Urlop wypoczynkowy oraz praca w godzinach nadliczbowych to kluczowe aspekty zatrudnienia, które bezpośrednio wpływają na życie zawodowe każdego pracownika. W polskim prawie pracy regulacje dotyczące

Kobieta pracuje w godzinach nocnych.
Kompendium Wiedzy

Nadgodziny w porze nocnej w 2024 roku

W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych normy czasu pracy według obowiązującego pracownika systemu czasu pracy zostają przekroczone. Nadgodziny nie powinny być zaplanowane i mogą wstąpić jedynie w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!