Nadgodziny przy zwolnieniu lekarskim

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Zdarza się tak, że pracownik zachorował w okresie, kiedy powinien odebrać np. dni wolne za pracę w godzinach nadliczbowych np. w weekend. Dowiedz się więcej o nadgodzinach, świadczeniach pieniężnych i odbieraniu dni wolnych.

Chora kobieta leżąca w łóżku

Jak pracodawca dowiaduje się o chorobie pracownika?

Jeśli pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby, informacja o tym od razu trafia na profil PUE ZUS jego pracodawcy. Spowodowane jest to wystawianiem elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Po otrzymaniu dokumentu pracownik powinien poinformować przełożonego o tym, że z jego strony powstała niezdolność do wykonywania pracy.

Nadgodziny a dzień wolny

Pracę w godzinach nadliczbowych można odebrać w formie dni wolnych. Przykładowo, jeśli pracownik świadczył pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę, nie otrzyma on dodatku do wynagrodzenia za ten czas.

Odbiór nadgodzin a zwolnienie lekarskie

Jeśli pracownik wykonuje pracę na pełen etat w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w godzinach nadliczbowych, ma on prawo do odebrania dodatku do wynagrodzenia. Przebywanie na zwolnieniu lekarskim i odbieranie zasiłku chorobowego nie zwalnia pracownika z prawa do odebrania dodatku do wynagrodzenia.

Jeśli pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przepracował nadgodziny do końca okresu rozliczeniowego, który nie jest zaliczany do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, powinien otrzymać odpowiednie wynagrodzenie.

Na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego zalicza się:

  • wszystkie składki do ubezpieczenia społecznego,
  • należności za nadgodziny,
  • dodatki za pracę w porze nocnej.

Chory mężczyzna leży w łóżku

Rozliczenie czasu pracy pracownika w przypadku choroby i pracy w nadgodzinach

Pracownikowi przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie za przepracowane godziny zgodnie z rozkładem pracy. Powinien również otrzymać stosowne wynagrodzenie za nadgodziny z przekroczeń dobowych wraz z odpowiednimi dodatkami. W przypadku choroby wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym obniża się o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności, co oznacza, że liczba dni pracy jest zgodna z przepisami. Pracodawca nie ma obowiązku przenoszenia dodatkowych godzin wolnego na inny termin, chyba że strony porozumieją się inaczej.

Przykład rozliczenia czasu pracy pracownika

Pracownik zatrudniony na pełen etat wykonuje pracę od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00. Oznacza to, że każdego dnia pracuje 8 godzin. W czerwcu 2023 przepracował 168 zgodnie z rozkładem, ale do tego pracował 8 godzin w dniu wolnym wynikającym z regulaminu zakładu (sobotę). Ponadto zatrudniony przepracował łącznie 4 godziny nadliczbowe.

Powstały 4 godziny nadliczbowe dobowe i 8 średniotygodniowych. Oznacza to, że rozliczenie czasu pracy powinno wyglądać następująco:

Wynagrodzenie za nadgodziny dobowe = wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za 4 przepracowane nadgodziny w wymiarze 50%

Wynagrodzenie za nadgodziny średniotygodniowe = wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za 8 przepracowanych nadgodzin w wymiarze 100%

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

urlop wypoczynkowy a nadgodziny
Kompendium Wiedzy

Urlop wypoczynkowy a nadgodziny – co należy wiedzieć?

Urlop wypoczynkowy oraz praca w godzinach nadliczbowych to kluczowe aspekty zatrudnienia, które bezpośrednio wpływają na życie zawodowe każdego pracownika. W polskim prawie pracy regulacje dotyczące

Kobieta pracuje w godzinach nocnych.
Kompendium Wiedzy

Nadgodziny w porze nocnej w 2024 roku

W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych normy czasu pracy według obowiązującego pracownika systemu czasu pracy zostają przekroczone. Nadgodziny nie powinny być zaplanowane i mogą wstąpić jedynie w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!