Nadgodziny na umowie zlecenia

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Praca ponad dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, jest ściśle regulowana przez Kodeks pracy. Pracownikowi, który zawarł umowę o pracę, należy wypłacić dodatek za nadgodziny, a także udzielić czasu wolnego. Umowa zlecenia jest jednak umową cywilnoprawną, a to oznacza, że nie podlega pod przepisy prawa pracy. Jak w takim wypadku wygląda kwestia nadgodzin na umowie zlecenia?

Pracodawca i pracownik dyskutują nad treścią umowy.

Umowa zlecenia a stosunek pracy

Zgodnie z art. 22 KP w przypadku nawiązania stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Ponadto, jeśli zatrudnienie spełnia powyższe warunki, stosunek pracy zostaje nawiązany, nawet jeśli nazwa umowy na to nie wskazuje – np. określona została jako umowa zlecenia.

Umowa zlecenia różni się znacząco od umowy o pracę właśnie dowolnością w zakresie miejsca i czasu wykonywania czynności, a także niepodleganiem pod bezpośrednie kierownictwo pracodawcy.

Zawarcie umowy zlecenia zamiast umowy o pracę

Należy pamiętać, że podpisywanie umowy zlecenia, gdy powinna zostać zawarta umowa o pracę, jest niedopuszczalne z punktu widzenia prawa i niesie za sobą konsekwencje finansowe. Pracownik może domagać się w takiej sytuacji odszkodowania za działania niezgodne z Kodeksem pracy – np. może wnioskować o zwrot niewypłaconych do tej pory świadczeń, takich jak: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Oprócz tego Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć karę na danego pracodawcę w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Mężczyzna pracuje po godzinach w ciemnym pomieszczeniu.

Umowa zlecenia – kiedy mamy do czynienia z nadgodzinami?

Na podstawie powyższych informacji wiemy już, że jeśli wykonujemy zadania w ramach stosunku pracy, mimo że teoretycznie podpisywaliśmy umowę zlecenia, obowiązują nas takie same zasady rozliczania nadgodzin, jak w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zobacz, jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny w takim wypadku.

Jeśli jednak umowa zlecenie została zawarta zgodnie z prawem, wówczas nie można mówić o nadgodzinach. Wymiar czasu pracy na umowie zleceniu nie jest określony. Należy jednak pamiętać, że za każdą godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie nie mniejsze niż stawka minimalna obowiązująca w danym roku kalendarzowym, czyli 19,70 zł brutto w 2022 roku.

Dwie osoby podają sobie rękę na znak umowy.

Umowa zlecenia i umowa o pracę u jednego pracodawcy

Niektórzy pracodawcy, w celu obejścia prawa i niewypłacania dodatku za nadgodziny, zatrudniają pracowników jednocześnie na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również umowy o pracę. Co prawda, podpisanie obu dokumentów w tym samym czasie jest jak najbardziej zgodne z prawem, o ile zakres obowiązków będzie się różnił, a charakter pracy w przypadku umów zlecenia nie będzie posiadał znamion stosunku pracy.

Jednak jeśli zakres i charakter pracy pozostaje taki sam, dodatkowe zatrudnianie pracowników na podstawie umów zlecenia w celu uniknięcia płacenia m.in. dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, jest niezgodne z prawem (nawet jeśli pracownik wyrazi na to zgodę). Takie stanowisko uzasadniają liczne postanowienia sądowe, m.in. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24 października 2016 r. (sygn. akt: VIII Pa 93/16). Pracownik może ubiegać się odszkodowania i wypłacenia zaległych nadgodzin, np. poprzez sąd pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

urlop wypoczynkowy a nadgodziny
Kompendium Wiedzy

Urlop wypoczynkowy a nadgodziny – co należy wiedzieć?

Urlop wypoczynkowy oraz praca w godzinach nadliczbowych to kluczowe aspekty zatrudnienia, które bezpośrednio wpływają na życie zawodowe każdego pracownika. W polskim prawie pracy regulacje dotyczące

Kobieta pracuje w godzinach nocnych.
Kompendium Wiedzy

Nadgodziny w porze nocnej w 2024 roku

W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych normy czasu pracy według obowiązującego pracownika systemu czasu pracy zostają przekroczone. Nadgodziny nie powinny być zaplanowane i mogą wstąpić jedynie w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!