Jak obliczyć nadgodziny za granicą?

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Wielu Polaków wybiera się do pracy za granicą. Niezależnie od tego, czy jest to praca sezonowa, czy stała warto znać swoje prawa dotyczące godzin nadliczbowych. Dowiedz się, na jakich zasadach rozliczane są nadgodziny w różnych krajach.

Mężczyzna w rękawicach naprawia kable

Praca w godzinach nadliczbowych – Holandia

Pełny wymiar czasu pracy pracownika w Holandii wynosi od 36 do 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Co istotne, w ciągu doby pracownik nie może pracować dłużej niż 12 godzin, a tym samym nie może przekroczyć limitu 60 godzin tygodniowo (z nadgodzinami). Długość nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego nieco różni się od tego w Polsce – w Holandii jest to 36 godzin.

W przypadku wykonywania pracy w nadgodzinach w Holandii otrzymuje się stawkę godzinową w wymiarze od 100% do 200% podstawy. Zależy ona od porozumienia między pracodawcami a związkami zawodowymi.

Godziny nadliczbowe – Finlandia

W Finlandii liczba godzin pracy wynosi maksymalnie 40 godzin tygodniowo przy czasie pracy wynoszącym 8 godzin dziennie. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli pracodawca ustali, że w jego zakładzie pracy tydzień będzie trwał 6 dni.

Na pracę w godzinach nadliczbowych w Finlandii pracownik musi wyrazić zgodę. Oznacza to, że jeśli pracownik nie może tego dnia pozostać w pracy dłużej, nie musi się na to godzić. Co warto znać to maksymalna liczba godzin nadliczbowych w roku – 330. Pierwsze dwie przepracowane nadgodziny są płatne dodatkowe 50% od normalnego wynagrodzenia, a każda kolejna 100%.

Mężczyzna w koszuli i krawacie rozmawia z drugim mężczyzną

Praca w godzinach nadliczbowych w Islandii

Na Islandii tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin. Dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin. W normalnym systemie czasu pracy w trakcie doby można pracować maksymalnie 13 godzin (z nadgodzinami). Co więcej, odpoczynek dobowy wynosi tak jak w Polsce – 11 godzin, jednak liczony jest od momentu powrotu do domu.

W przypadku nadgodzin na Islandii bardzo ważna jest umowa oraz jej treść. W niej powinno zostać zawarte informacje, po ilu godzinach pracy zaczynają się nadgodziny – zwykle jest to 168 godzin Wynagrodzenie za pracę świadczoną w nadgodzinach obliczane jest jako 0,875% miesięcznego wynagrodzenia, jeśli łącznie przepracuje się mniej niż wspomniane 168 godzin.

Jeśli dochodzi do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i przekroczy się założony czas pracy (np. 168 h) to stawka godzinowa wynosi 1,0385% miesięcznego wynagrodzenia.

Godziny nadliczbowe – Wielka Brytania

Pracodawca nie może nakazać pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych ani dyskryminować go, jeśli ten nie chce się na nie zgodzić. Prawo pracy w Wielkiej Brytanii zastrzega, że pracownik w ciągu tygodnia nie może pracować więcej niż 48 godzin.

Do powstania nadgodzin może dojść wyłącznie, jeśli wyrazisz na to zgodę. Liczbę nadgodzin można ustalić w trakcie podpisywania umowy. Co więcej, pracodawcy częściej za pracę w godzinach nadliczbowych zapewniają odpowiednią ilość czasu wolnego do końca okresu rozliczeniowego (zamiast dodatku do wynagrodzenia).

Praca w godzinach nadliczbowych – Norwegia

W Norwegii, tak jak w wielu innych krajach, tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin. Maksymalna liczba godzin do przepracowania przez pracownika w tygodniu może się różnić w zależności od rozkładu czasu pracy i długości okresu rozliczeniowego.

Tygodniowy limit nadgodzin wynosi 10 godzin, jednak to też jest zależne od rodzaju pracy i innych czynników mających wpływ na rozliczanie czasu pracy. Dodatek za nadgodziny nie może być niższy niż 40% wynagrodzenia standardowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

urlop wypoczynkowy a nadgodziny
Kompendium Wiedzy

Urlop wypoczynkowy a nadgodziny – co należy wiedzieć?

Urlop wypoczynkowy oraz praca w godzinach nadliczbowych to kluczowe aspekty zatrudnienia, które bezpośrednio wpływają na życie zawodowe każdego pracownika. W polskim prawie pracy regulacje dotyczące

Kobieta pracuje w godzinach nocnych.
Kompendium Wiedzy

Nadgodziny w porze nocnej w 2024 roku

W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych normy czasu pracy według obowiązującego pracownika systemu czasu pracy zostają przekroczone. Nadgodziny nie powinny być zaplanowane i mogą wstąpić jedynie w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!