Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może pracować 8 godzin?

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Prawo nie zakazuje pracy osobom z niepełnosprawnościami. Są oni jednak zatrudniani na innych warunkach oraz mają inne prawa pracownicze, które różnią się zależnie od stopnia niepełnosprawności. Dowiedz się, ile godzin w tygodniu możesz pracować i ile dni wolnych Ci przysługuje.

Osoba z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym może pracować 35 godzin tygodniowo.

Stopień niepełnosprawności a wymiar czasu pracy

Osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować, jednak ich wymiar czasu pracy zależy od stopnia niepełnosprawności. Nie ma dużych różnic w godzinach możliwych do przepracowania między trzema wyróżnianymi grupami osób z orzeczeniami. U osób z lekkim stopniem niepełnosprawności jest to 40 godzin tygodniowo i 8 dziennie. Grupa z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności może pracować nie dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo zarówno lekki, jak i znaczny oraz umiarkowany stopień niepełnosprawności uniemożliwia pracę w porze nocnej.

Dokumentem, który poświadcza o stanie zdrowia pracowników, jest orzeczenie o niepełnosprawności. Wystawiane jest ono na podstawie dokumentacji medycznej oraz stanu sprawności i zdrowia osoby ubiegającej się o nie. Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość pracy na stanowisku dostosowanym do ich możliwości. Tak samo ważne są ich potrzeby – zatrudnienie powinno być do nich dostosowane. Każdy zatrudniony, który posiada orzeczenie potwierdzające ten stopień, wymaga okresowej lub częściowej pomocy innej osoby. Jest to powiązane z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Urlop wypoczynkowy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie można zapominać o tym, że dotyczą ich prawa opisane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nią każdemu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami, które mają ponad 10 lat stażu pracy, mogą wykorzystać 36 dni urlopu rocznie. Co ważne, każda osoba, która orzeczenie o niepełnosprawności przedłoży po pewnym czasie pracy w firmie, nabywa ona prawo do dodatkowego urlopu dopiero po roku przepracowanym w tamtym miejscu.

Osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość wykorzystania zwolnienia z pracy w dwóch sytuacjach. Może to być uczestniczenie w turnusie rehabilitacyjnym raz w roku lub w celu wykonania badań specjalistycznych. Ponadto możesz je przeznaczyć w razie potrzeby wykonania zabiegów leczniczych czy w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego. Pamiętaj jednak, że takie zwolnienie może zostać wykorzystane, jeśli nie masz możliwości wykonania tych czynności poza godzinami pracy. W ciągu jednego roku kalendarzowego nie możesz wykorzystać więcej niż 21 dni takiego zwolnienia.

Dodatkowa przerwa w trakcie pracy osoby niepełnosprawnej

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość wykorzystania dodatkowej płatnej przerwy w trakcie pracy. Według Kodeksu pracy każda pełnoletnia osoba pracująca minimum 6 godzin dziennie ma prawo do 15 minut płatnej przerwy. W tym przypadku osoba z umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może wykorzystać dodatkowe 15 minut, aby przeznaczyć je na gimnastykę usprawniającą lub odpoczynek.

Osoba o umiarkowym stopniu niepełnosprawności nie może pracować w godzinach nadliczbowych

Czy osoba z niepełnosprawnością może pracować w nadgodzinach?

Osoba niepełnosprawna niezależnie od stopnia niesprawności chroniona jest przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oprócz tego, że nie może ona pracować w porze nocnej, to pracodawca nie może żądać od niej pracy w godzinach nadliczbowych – nawet jeśli sytuacja jest awaryjna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

Kompendium Wiedzy

Kiedy upływa termin wypłaty ekwiwalentu za nadgodziny?

W kontekście zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Przepisy prawne określają terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę, w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!