Czy nadgodziny wlicza się do emerytury?

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Wielu pracowników wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych. Wynagrodzenie pracownika wynikające z tego faktu może być znacznie wyższe, jednak jak to się przekłada na staż pracy i emeryturę? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy nadgodziny wliczają się do emerytury.

Okulary, kalkulator, słoik z pieniędzmi i długopis leżą na zeszycie.

Czym są godziny nadliczbowe?

Nadgodziny to godziny wypracowane ponad normami czasu pracy. Pracownikowi należy się za nie dzień wolny lub odpowiedni dodatek do wynagrodzenia. Niezależnie od tego, do jakich ustaleń dojdzie między Tobą a pracodawcą, należy Ci się także podstawowe wynagrodzenie.

Czy nadgodziny mają wpływ na składki ZUS?

Nadgodziny wypracowane przez pracownika powinny być ewidencjonowane. Dodatki do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe są elementem przychodu i powinny zostać doliczone do składki ZUS.

Do podstawy wymiaru składek zalicza się przychód. Na ubezpieczenie społeczne składa się ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Jeśli pracodawca nie prowadziłby ewidencji godzin nadliczbowych, pracownik byłby narażony na wypłacanie niższych stawek np. z ubezpieczenia chorobowego.

Czy nadgodziny wlicza się do stażu pracy?

Praca wykonywana w nadgodzinach może być dużą częścią czasu w przyjętym okresie rozliczeniowym, mimo to nie jest ona wliczana do stażu pracy. Oznacza to, że liczba przepracowanych nadgodzin nie ma wpływu na wysokość emerytury.

Wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Aby obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wypracowane w danym okresie rozliczeniowym, w pierwszej kolejności weź pod uwagę każdy podstawowy składnik wynagrodzenia. Następnie dodaj je do siebie, a otrzymaną sumę podziel przez wymiar czasu pracy według obowiązującego pracownika systemu.

Normalne wynagrodzenie to inaczej stawka, którą pracownik otrzymuje systematycznie. Składa się ono nie tylko ze stawki osobistego zaszeregowania. Należą do niego także dodatkowe składniki wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik, np. stałą premię regulaminową.

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownik może otrzymać:

  • dzień wolny,
  • 100% dodatku do wynagrodzenia,
  • 50% dodatku do wynagrodzenia.

Odbiór dnia wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych

Wymiar wolnego, które przysługuje w przypadku odbierania nadgodzin, jest zależny od tego, kto zaproponował takie rozwiązanie. Jeśli będzie to pracodawca, wówczas pracownik odbiera nadgodziny w wymiarze 1:1,5. Natomiast, jeśli to pracownik zaproponuje takie rozwiązanie, czas wolny będzie równoważny przepracowanemu w nadgodzinach. Dni wolne powinny zostać odebrane do końca danego okresu rozliczeniowego.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Dodatek 100% do normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe będzie obowiązywać w przypadku, kiedy pracownik będzie wykonywał obowiązki służbowe w:

  • nocy,
  • w niedzielę i święta niebędące dniami pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi za pracę w święto lub niedzielę.

Niższy, bo 50% dodatku pracownik otrzyma, jeśli praca wykonywana jest w każdy inny dzień niż te wskazane powyżej.

Para osób siedzi przy stole przed laptopem

Ile godzin nadliczbowych może przepracować pracownik?

Istnieją przepisy jasno określające, ile godzin nadliczbowych może przepracować pracownik. Całkowity wymiar pracy w ciągu dnia nie może przekroczyć 13 godzin. Oznacza to, że jeśli pracownik pracuje w podstawowym wymiarze pracy, może przepracować 5 godzin w nadgodzinach.

Rocznie pracownik może przepracować maksymalnie 150 godzin nadliczbowych niezależnie od rozkładu czasu pracy. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli w regulaminie zakładu pracy znajduje się zapis o możliwej większej liczbie godzin nadliczbowych. W związku z tym odpowiedni zapis powinien się znaleźć również w umowie o pracę.

2 komentarze

  1. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony, wymiar pracy 3/4 etatu. Czy jeśli dopracuję do pełnego etatu i wyrobię w ten sposób najniższą krajową, to czy te nadgodziny będą mi się liczyły do emerytury?

    1. Zgodnie z przepisami prawa pracy, staż pracy obliczany jest tak samo niezależnie od wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że Pani, pracując na 3/4 etatu będzie mieć zaliczony staż pracy tak samo, jak osoba zatrudniona na pełen etat. Dodatkowo w przypadku pracy na 3/4 etatu nie możemy mówić o nadgodzinach, a godzinach ponadwymiarowych, które pracownik wykonuje ponad wymiar czasu pracy ustalony w umowie, ale poniżej normy przewidzianej przez art. 129 § 1 (8 h na dobę, 40 h w tygodniu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

urlop wypoczynkowy a nadgodziny
Kompendium Wiedzy

Urlop wypoczynkowy a nadgodziny – co należy wiedzieć?

Urlop wypoczynkowy oraz praca w godzinach nadliczbowych to kluczowe aspekty zatrudnienia, które bezpośrednio wpływają na życie zawodowe każdego pracownika. W polskim prawie pracy regulacje dotyczące

Kobieta pracuje w godzinach nocnych.
Kompendium Wiedzy

Nadgodziny w porze nocnej w 2024 roku

W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych normy czasu pracy według obowiązującego pracownika systemu czasu pracy zostają przekroczone. Nadgodziny nie powinny być zaplanowane i mogą wstąpić jedynie w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!