Wynagrodzenie nauczycieli 2022 r. – ile wyniesie? [luty 2022]

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Rok 2022 niesie ze sobą wiele zmian w szkolnictwie. Od kilku miesięcy trwa dyskusja na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Jakie propozycje przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki? Ile wyniesie wynagrodzenie nauczycieli 2022?

Kobieta liczy pieniądze

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w 2022 roku

Wysokość wynagrodzeń dla poszczególnych nauczycieli będzie zależne przede wszystkim od poziomu doświadczenia czy pełnionej funkcji na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

MEN zapowiedział wzrost wynagrodzenia nauczycieli. Od września 2022 roku zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela powinno wynieść:

 • ok. 4010 zł w przypadku nauczyciela stażysty (obecnie 3034 zł),
 • ok. 4540 zł w przypadku nauczyciela kontraktowego (obecnie 3445 zł),
 • ok. 4540 zł w przypadku nauczyciela mianowanego (obecnie 3445 zł),
 • ok. 5 130 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego (obecnie 4046 zł).

Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli w 2022 r.

Ze podniesieniem płacy zasadniczej wiąże się również wzrost przeciętnego wynagrodzenia, które wyniesie:

 • ok. 4950 zł w przypadku nauczyciela stażysty (obecnie 3538 zł),
 • ok. 4950 zł w przypadku nauczyciela kontraktowego (obecnie 3 927 zł),
 • ok. 6400 zł w przypadku nauczyciela mianowanego (obecnie 5 094 zł),
 • ok. 7 890 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego (obecnie 6 510 zł).

Osoba układająca słupki z monet.

Minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie nauczyciela pracującego na pełen etat nie może być niższe niż ustalana co roku krajowa minimalna stawka wynagrodzenia, która obecnie wynosi 3010 zł brutto.

Zobacz także: 3000 zł brutto, ile to netto – wszystko, co musisz wiedzieć o pensji.

Od września 2022 roku minimalna stawka zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli ma być zależna od przeciętnych wynagrodzeń i stanowić ich określony procent:

 • 81% – nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego,
 • 71% – nauczyciel mianowany,
 • 65% – nauczyciel dyplomowany.

Zatem, gdy wzrośnie przeciętne wynagrodzenie, zwiększy się również wartość wynagrodzenia minimalnego. Powyższe procenty odnosić się będą do wynagrodzenia przeciętnego, które obowiązywało w III kwartale poprzedniego roku budżetowego.

Dodatki do pensji nauczycieli w 2022 r. – jakie zmiany?

Wysokość stawki dodatków nauczyciela będą określane przez dany organ prowadzący. Nie może być ona jednak niższa niż minimalna kwota stawek dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, która zostanie określona w drodze rozporządzenia.

Ministerstwo postanowiło również wprowadzić w życie nowy dodatek zależny od posiadanego stopnia specjalizacji zawodowej. Jeśli nauczyciel uzyska więcej niż jedną specjalizację, przysługuje mu podwojona stawka dodatku.

Od września 2022 r. zmianie ulegnie wysokość dodatku wiejskiego, który od nowego roku szkolnego ma być stałą kwotą i wynosić 300 zł. Na kwotę nie będzie wpływać już wysokość posiadanego stopnia awansu zawodowego.

Zmiana dotyczyć będzie także świadczenia „na start” – zostanie ono przesunięte. Natomiast równocześnie nastąpi wzrost wynagrodzenia świeżo upieczonych nauczycieli.

Nauczyciel pyta o odpowiedź uczennicę.

Zmiany w Karcie Nauczyciela a czas pracy

Wyższe wynagrodzenie nauczyciela niesie za sobą jednak wyższe pensum. Od września 2022 r. obowiązkowy wymiar czasu pracy nauczycieli zostanie zwiększony o 4 godziny. Ten przepis nie dotyczy jednak nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zakłada się również wprowadzenie 3-letniego okresu przejściowego, w celu przejścia na nowy system. Nauczyciel będzie mógł zdecydować czy zgadza się na zwiększony wymiar czasu pracy i, co za tym idzie, wyższe wynagrodzenie, czy jednak pozostaje przy dotychczasowym pensum z proporcjonalnie wyliczonym wynagrodzeniem zasadniczym.

Wprowadzony zostanie także limit czasu dostępności nauczyciela w szkole, co wpłynie na precyzję sposobu rozliczania czasu pracy. Takie godziny obejmą m.in.: spotkania z rodzicami (indywidualne lub grupowe), konsultacje, prowadzenie doraźnych zajęć czy aktywności, wycieczki szkolne, jak również rady pedagogiczne. Godziny przepracowane w ramach dostępności w szkole, tak jak godziny ponadwymiarowe, powinny być na bieżąco monitorowane w karcie ewidencji czasu pracy. Czas dostępności w szkole nauczycieli tablicowych wyniesie 8 godzin tygodniowo (nie dotyczy to jednak nauczycieli przedszkolnych).

Inne zmiany w zawodzie nauczyciela

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło także kilka propozycji zmian dotyczących awansu nauczyciela. Zaproponowano m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, w tym zlikwidowanie stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Ścieżka rozwoju zawodowego wyglądałaby następująco:

 • co najmniej 4-letnie wprowadzenie do zawodu nauczyciela,
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany.

W związku z proponowanymi zmianami wprowadzony zostanie również zewnętrzny egzamin. Będzie się on składać z dwóch części: praktycznej i teoretycznej, których zdanie będzie warunkiem otrzymania przez nauczyciela mianowania. Natomiast nauczyciele dyplomowani będą mogli zdobyć dwie specjalizacje zawodowe, a za każde z nich dostaną dodatek do wynagrodzenia.

Jedną z wytycznych uzyskania każdego stopnia awansu zawodowego, specjalizacji zawodowej lub ubiegania się o określone funkcje będzie ocena pracy na podstawie kryteriów wskazanych w rozporządzeniu. Zaproponowane zmiany mają zmniejszyć biurokrację związaną z awansem zawodowym, w zamian kładąc nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności przez nauczycieli.

Nauczyciele szkół feryjnych zyskają również 50 dni urlopu wypoczynkowego, który udzielany będzie zgodnie z planem urlopów, np. w trakcie ferii zimowych, ferii letnich czy zimowej przerwy świątecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

Kompendium Wiedzy

Kiedy upływa termin wypłaty ekwiwalentu za nadgodziny?

W kontekście zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Przepisy prawne określają terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę, w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!