Powrót do pracy po macierzyńskim

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego kobieta może wrócić do pracy lub przedłużyć czas spędzany z dzieckiem wykorzystując urlop rodzicielski, lub wychowawczy. Dowiedz się, jak powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim.

Kobieta w ciąży patrząca przez okno

Ochrona stanowiska pracy

Okres ochronny dotyczący pracownicy na urlopie macierzyńskim kończy się z dniem jej powrotu do pracy. Wiele kobiet, kończąc urlop wychowawczy, obawia się o utratę pracy. Teoretycznie po zakończeniu okresu ochronnego pracodawca może wręczyć jej wypowiedzenie. Nie można jednak zapominać o tym, że według Kodeksu pracy powinno być ono uzasadnione, jeśli umowa była podpisana na czas nieokreślony. Powód zwolnienia musi być zrozumiały dla pracownika, konkretny, rzeczywisty i indywidualny. Może także dojść do rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Długość urlopu macierzyńskiego

Okres trwania urlopu macierzyńskiego zależny jest od tego, ile dzieci urodzi kobieta:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodnie – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego można pójść dodatkowo na jeden z dwóch dotyczących wychowania dziecka:

 • rodzicielski – trwa do 34 tygodni,
 • wychowawczy – trwa do 36 miesięcy.

Jeśli złożysz wniosek o urlop macierzyński oraz rodzicielski w terminie do 21 dni po narodzinach dziecka, otrzymasz 80% wynagrodzenia – 60% podstawy wymiaru zasiłku rodzicielskiego i 100% wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Wybierając opcję urlopu wychowawczego, pamiętaj, że jest on bezpłatny. Jego wymiar wynosi 36 miesięcy, jednak jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy wolnego. Pozostały miesiąc automatycznie przechodzi na drugiego rodzica bez możliwości oddania temu pierwszemu. Z urlopu wychowawczego można skorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego ma prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Przebywanie na ww. urlopie nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego – trwa 20 lub 26 dni. Jego długość zależy od okresu zatrudnienia.

Kobieta w ciąży wykonuje telefon i pracuje na laptopie

Obowiązki pracodawcy względem kobiet po macierzyńskim

Pracownica powracająca po urlopie macierzyńskim nie jest już chroniona, jednak pracodawca ma wobec niej obowiązki. Pierwsze i najważniejsze –  po powrocie musisz zostać dopuszczona do pracy, a co się z tym wiąże – nie możesz zostać zdegradowana do niższego stanowiska. 

Niezgodne z prawem jest pozorne zlikwidowanie stanowiska pracy. Dzieje się tak, kiedy pracodawca fałszywie likwiduje stanowisko, aby zatrudnić na nie inną osobę.  Pracodawca nie może również zmniejszyć Twojego wynagrodzenia. Jeśli w międzyczasie stanowisko rzeczywiście zostało zmienione, powinnaś przejść na takie, które odpowiada Twoim kwalifikacjom.

Faktem jest, że pracodawca po Twoim powrocie może wypowiedzieć Ci umowę o pracę. Nie może to być jednak spowodowane tym, że zostałaś matką. Powinien przestrzegać prawa związanego z wypowiedzeniem. Oznacza to, że jeśli umowa o pracę u dotychczasowego pracodawcy była sporządzona na czas nieokreślony, aby móc ją rozwiązać, musi on podać konkretny i zrozumiały dla pracownicy powód. Inaczej jest w przypadku zatrudnienia na czas określony – nie ma potrzeby podawania powodu zwolnienia.

Jeśli zdecydowałaś się na wybranie urlopu wychowawczego po macierzyńskim, masz prawo do pracy na niepełen etat. Pamiętaj jednak, że całkowity wymiar czasu pracy nie może być krótszy niż połowa etatu.

Wniosek o powrót do pracy po macierzyńskim

Nie każdy opiekun po zakończeniu macierzyńskiego decyduje się na wzięcie kolejnego urlopu, mimo że dziecko potrzebuje osobistej opieki. Możesz również wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, wcześniej niż się on kończy. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o powrót do pracy. Informowanie pracodawcy o takich decyzjach jest nie tylko obowiązkowe, ale niezbędne, aby dać mu przestrzeń dozaplanowania dalszej pracy.

Co powinno się znaleźć we wzorze podania o powrót do pracy po urlopie macierzyńskim?

Kobieta chcąca kontynuować pracę na dotychczasowym stanowisku poprzez skrócenie lub nieprzedłużenie urlopu macierzyńskiego powinna napisać wniosek do pracodawcy. Znaleźć się w nim powinny:

 • data i miejscowość,
 • imię i nazwisko pracownicy,
 • dane pracodawcy,
 • nagłówek z oświadczeniem o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim,
 • informację o tym, czy wykorzystałaś cały urlop macierzyński lub przekazałaś jego część ojcu dziecka,
 • odręczny podpis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

Kompendium Wiedzy

Kiedy upływa termin wypłaty ekwiwalentu za nadgodziny?

W kontekście zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Przepisy prawne określają terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę, w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!