Nadgodziny na home office

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Coraz więcej firm decyduje się na umożliwienie swoim pracownikom pracy zdalnej. Wiele osób zastanawia się, jak wygląda rozliczanie nadgodzin w takim trybie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wyglądają nadgodziny na home office.

Kobieta wykonuje pracę na laptopie, a obok leży tablet.

Home office a Kodeks pracy

W kwietniu 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw definiujące termin pracy zdalnej. Wraz z nią wprowadzono okazjonalną pracę zdalną – pracownik, którego zawód umożliwia pracę w trybie home office, może wykorzystać 24 dni pracy zdalnej na żądanie.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wszelkie niezbędne materiały i narzędzia do wykonywania pracy w ten sposób. Co ważne, możliwość pracy w trybie home office powinna być ustalana jeszcze na etapie zawierania umowy. Jeśli jesteś już zatrudniony w firmie, a Twoje stanowisko umożliwia pracę zdalną, możesz ustalić z pracodawcą jej zasady.

Jest także grupa pracowników, których wnioski pracodawca musi uwzględnić. Są to:

  • pracownice w ciąży,
  • pracownicy wychowujący dziecko do 4 roku życia,
  • pracownicy sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownicy, o których mowa w art. 142₁ § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy.

Home office a nadgodziny

Kodeks pracy nie określa jasno, jak powinno się rozliczać z nadgodzin osobę pracującą całkowicie zdalnie. Powinny być one rozliczane tak, jak zakłada Kodeks pracy, czyli tak, jak w przypadku pracowników stacjonarnych. Oznacza to, że niezależnie w jakim trybie wykonujesz swoją pracę, nadgodziny powinny być odpowiednio rekompensowane – dodatkiem do wynagrodzenia lub czasem wolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

Kompendium Wiedzy

Kiedy upływa termin wypłaty ekwiwalentu za nadgodziny?

W kontekście zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Przepisy prawne określają terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę, w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!