Nadgodziny dla pracowników samorządowych

Udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Praca w godzinach nadliczbowych przypadających pracownikowi samorządowemu jest rozliczana w inny sposób niż w przypadku pracowników objętych Kodeksem pracy. Pracownik ma prawo do odpowiedniej rekompensaty za wykonywaną na polecenie przełożonego pracy w godzinach nadliczbowych.

Dwie kobiety przeglądają dokumenty

 

Kiedy pracownik samorządowy może pracować w godzinach nadliczbowych?

Polecenia przełożonego w godzinach nadliczbowych mogą być wykonywane w przypadku:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej,
  • potrzeby jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.

W przeciwieństwie do pracowników, którzy podlegają Kodeksowi pracy, pracownicy samorządowi nie muszą zostawać po godzinach z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy.

Co jest uwzględniane w wynagrodzeniu za nadgodziny pracowników samorządowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi samorządowemu kilka rozwiązań. Aby jednak je odebrać, należy wiedzieć, co jest uwzględniane w wynagrodzeniu za czas pracy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych wynagrodzenie za nadgodziny składa się z następujących elementów:

  • Wynagrodzenie zasadnicze – jest to podstawowe wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje za wykonywanie swoich obowiązków służbowych.
  • Dodatek za wieloletnią pracę – jeżeli pracownik ma ustalone prawo do dodatku za wieloletnią pracę, również jest on uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia za nadgodziny.
  • Dodatek funkcyjny – jeżeli pracownik samorządowy pobierał dodatek funkcyjny w miesiącu, w którym wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych, również ten dodatek jest uwzględniany w wynagrodzeniu za nadgodziny.
  • Większość premii – większość premii, które pracownik samorządowy otrzymuje, również jest wliczana do wynagrodzenia za nadgodziny.

Warto zauważyć, że wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych nie obejmuje dodatku za pracę w nadgodzinach. Pracownik samorządowy nie ma prawa do dodatku za nadgodziny, jak to ma miejsce w przypadku pracowników objętych Kodeksem pracy.

Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracownik samorządowy, który wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego, ma również prawo do żądania czasu wolnego jako rekompensaty za nadgodziny. Co ważne, pracownik może wnioskować o udzielenie czasu wolnego bezpośrednio przed lub po urlopie wypoczynkowym. Jest to odrębne rozwiązanie niż to, które obowiązuje w Kodeksie pracy, gdzie pracownik ma ograniczony wybór rekompensaty za nadgodziny.

Pracownik samorządowy ma prawo do wyboru sposobu rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawca nie może nakazać odebrania nadgodzin, jeśli nie chce za nie płacić. Wniosek pracownika także nie może zostać odrzucony, jeśli pracownik wolałby otrzymać wynagrodzenie finansowe za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z art. 151² § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może samodzielnie zdecydować o odbiorze czasu wolnego w zamian za nadgodziny, nawet bez wniosku pracownika. Jednak przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie precyzują, kiedy pracownik musi wykorzystać czas wolny za nadgodziny. Oznacza to, że pracownik nie musi wykorzystać tego wolnego do końca okresu rozliczeniowego tego, co praca w godzinach nadliczbowych.

Grupa pracowników pracuje wspólnie

 

Pieniężna rekompensata za nadgodziny

Jeśli pracownik samorządowy zdecyduje się na pieniężną rekompensatę za przepracowane godziny nadliczbowe, otrzyma takie jak zwykle wynagrodzenie za te godziny. Nie ma możliwości oczekiwania na zwiększenie pensji w postaci dodatku, który jest przyznawany zwykłym pracownikom. Warto zaznaczyć, że Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie potwierdził, że pracownikom samorządowym nie przysługują dodatki za nadgodziny, a jedynie normalne wynagrodzenie.

Podsumowanie – godziny nadliczbowe u pracowników samorządowych

Podsumowując, praca w godzinach nadliczbowych dla pracowników samorządowych wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny, które składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę, dodatku funkcyjnego i większości premii. Ponadto pracownik ma prawo żądać czasu wolnego jako rekompensaty za nadgodziny. Jednak należy pamiętać, że wynagrodzenie za nadgodziny nie obejmuje dodatku za pracę w nadgodzinach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej wpisów:

Kompendium Wiedzy

Kiedy upływa termin wypłaty ekwiwalentu za nadgodziny?

W kontekście zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Przepisy prawne określają terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę, w

Potrzebujesz gotowego narzędzia, które wyliczy nadgodziny za Ciebie?

Sprawdź najlepszy system na rynku!